Nastavení odchozí pošty

Pro odesílání emailů použijte server podle návodu svého poskytovatele mailových služeb (například google.com, seznam.cz atd)

V síti je dostupný veřejný server pro odesílání pošty na adrese mail.itexpres.cz

Pro jeho použití nastavte cílový server na mail.itexpres.cz, port pro odesílání na 25 a bez autentizace.