Nastavení příchozí pošty

Nastavení příchozí pošty proveďte podle návodu poskytovatele mailových služeb.

Většinou nastavení jako imap.seznam.cz, imap.gmail.com atd