Zavedli jsme elektronický podpis smluv při připojení. Není tedy již potřeba tisknout dvě kopie smlouvy při připojení zákazníka, ale po připojení a vyplnění fakturačních údajů technik nechá zákazníka smlouvu podepsat na svém mobilu.

Pracujeme na elektronické verzi všech dokumentů, tak aby všechny dokumenty měl zákazník k dispozici v jedné administraci a nebylo potřeba uchovávat žádné papíry.

Zákazník má všechny dokumenty k dispozici v informačním systému.